Používaním stránok www.PodSplavom.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov

v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.